Sprawozdanie 2012

W dniu 21 grudnia 2012 roku ustanowiona została Fundacja Terapii Tangiem COTANGO z siedzibą w Toruniu.

Brak obowiązku publikowania sprawozdań.