Kontakt

Fundacja Terapii Tangiem COTANGO
KRS 0000447071

 

adres: ul. Żółkiewskiego 16, 87-100 Toruń
nr tel.: +48 604 219 184
strona www: www.cotango.pl

 

Numer konta do wpłat:

PLN:  92 9511 0000 0052 8303 2000 0010

EUR:  16 9511 0000 0052 8303 2000 0020

BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP;    IBAN: PL

  • Bank Spółdzielczy w Toruniu,
  • II Oddział, ul. Lelewela 33,
  • 87-100 Toruń

Dane do faktury:

Fundacja Terapii Tangiem COTANGO
ul. Żółkiewskiego 16, 87-100 Toruń
NIP: 8792669414

 


Do czasu wprowadzenia przepisów RODO obowiązywały poniższe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych:

Oświadczamy, że Fundacja COTANGO powierzyła przetwarzanie danych osobowych Kancelarii Doradztwa Podatkowego HOFMAN & SYN zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,  który stanowi, iż administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, jednakże (zgodnie z ust. 2 tego artykułu) podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) z obowiązku rejestracji zbioru danych (o której mowa w art. 40 powyższej ustawy) zwolnieni są administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Oznacza to, że dane osobowe zgromadzone w procesie powyższej rejestracji są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą bez obowiązku zgłaszania bazy do GIODO.