Dzień drugi: wycieczka

Foto: Krzysztof Wesołowski