III Polsko-Litewsko Milonga/ 3rd Polish-Lithuanian Milonga/ 3-oji lietuvių ir lenkų milonga/ Третья Польско-Литовская Милонга

Dzień pierwszy/ First day/ Pirmoji diena/ Первый день
Dzień drugi: wycieczka/ Second day: excursion/ Antroji diena: ekskursija/ Второй день: экскурсия
Dzień drugi: milonga/ Second day: milonga/ Antroji diena: milonga/ Второй день: милонга
Dzień trzeci/ Third day/ Trečioji diena/ Третий день

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz