O nas

Fundacja Terapii Tangiem COTANGO to wszystko, co z tangiem się w wiąże w wymiarze historycznym, artystycznym, zdrowotnym i towarzyskim.

Fundacja Terapii Tangiem COTANGO założona została  w roku 2012, a w roku 2015 uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem fundacji jest:

  1. promocja tanga
  2. popularyzacja walorów kulturalnych, rekreacyjnych i zdrowotnych tanga
  3. promocja Polski, regionu kujawsko-pomorskiego i Torunia, jako miejsc związanych z historią tanga